بالاخره قرار شد وزیر کاردان علوم استیضاح شود. استیضاح حق مجلس است و این حق، حق و حقوقی را نیز برای وزیر مهیا می کند تا آنچه را تا به حال در پس پرده ملاحظه کاری یا محافظه کاری ها پنهان مانده است،...


 برای نمایندگان مردم ـ که وظیفه شان اطلاع یافتن از زوایا و تاریکی های مدیریت کشور است ـ آشکار و عیان کند.

احتمالاً نمایندگان محترم استیضاح کننده رضا فرجی دانا، می خواهند به نیکی از رخدادهای درون این وزارتخانه و دانشگاه های کشور آگاه شوند و برای رفع نابسامانی های آن چاره ای بیندیشند و به یقین آنها چنان وسعت نظر دارند که نه فقط بر دانستن رخدادهای اندک زمان زعامت وزیر جدید علاقه مند باشند بلکه بر دانستن کنه حوادثی که در طول یک دهه اخیر بر نظام آموزش عالی رفته است، اصرار دارند.

استیضاح وزیر علوم در مقطع فعلی، نه تنها پدیده شومی نیست بلکه قطعاً رخداد مبارکی است. این حق مسلم نمایندگان است و هرکس بر آن اشکالی داشته باشد، قطعاً از حقوق نمایندگان آگاه نیست.

حق نمایندگان مجلس است که بدانند بیش از 3 هزار بورسیه دکتری، چگونه میان خودی ها توزیع شده و چگونه کسانی که صلاحیت نداشته اند، به صرف متصل بودن به یک منبع رانت و رابطه، حق طبیعی فرزندان هوشمند این سرزمین را غصب کرده اند و با پول بیت المال بورسیه تحصیلی گرفته اند تا پس از آن نیز بر کرسی و منصب پست و مقامی بنشینند و حق دیگری را زیر پا نهند و جایگاه دیگری را به ناحق تصرف کنند.

حق نمایندگان است بدانند چگونه کسانی توانسته اند در نفوذناپذیرترین بخش دولتی، یعنی آموزش عالی دولتی، نفوذ کنند و چنانکه اعلام شده، با معدل 10 بورسیه دولتی بگیرند! حق نمایندگان است بدانند اینها به چه کسانی متصل بوده اند و این رانت مادی و معنوی را با چه مجوز قانونی و شرعی گرفته اند؟

حق نمایندگان است بدانند استادان کاردان و لایق و شایسته و با درایت و پیران دیر و دانشمندان و سرمایه های علمی کشور با چه فرایند و با چه اهدافی از آموزش عالی این سرزمین کنار گذاشته شده و بازنشسته اجباری یا منزوی و گوشه نشین و خلوت گزین شده اند و چه کسانی با چه اندازه از کفایت و شایستگی بر جایگاه آنها تکیه زده اند…

حق نمایندگان است بدانند روند انتصابات رؤسای دانشگاه ها درگذشته با چه مکانیزمی و بر اساس هم پیمانی با چه کسانی و چه اهدافی بوده است و چه بر سر دانشگاه های بزرگ آمده است.

حق نمایندگان است بدانند چگونه وزارت علوم در طی سالیانی، از نهاد تولید دانش به بنگاه تولید مدرک تغییر ماهیت داد و چگونه استادان و دانشجویان ممتاز توأمان به این نهاد کم اعتماد شدند.

حق نمایندگان است بدانند چه بر سر نظام آموزش عالی آمد که یک سوم مدال آوران المپیادهای علمی دانش آموزی، دانشگاه های خارج را برگزیدند و 350 نفر از برترین های کنکور در طول این سالیان به خارج مهاجرت کردند و به دانشگاه های داخل اعتماد نکردند (روزنامه اطلاعات مصاحبه رئیس بنیاد نخبگان 24 تیر 92)

حق نمایندگان است بدانند چه بر سر کیفیت آموزش عالی آمده است و مجوز تاسیس دانشگاههای قارچ مانند زیرپله ای خصوصی، با کیفیت آموزش رقت بار، با چه معیار و هدفی بوده است و این مجوزهای خاص تاسیس دانشگاههای خلق الساعه درآمدزا با چه اهداف و اغراضی و برای چه کسانی صادر شده است و چه طور یک دانشگاه در آخرین روز فعالیت دولت، برخلاف قانون صریح ممنوعیت تأسیس دانشگاه جدید در تهران، از شورای انقلاب فرهنگی مجوز گرفت و اساساً صاحبش، بر اساس کدام لیاقت و شایستگی و چه کارنامه درخشانی، این را حق خود دانست و از پول دولت به حساب دانشگاه خود واریز کرد و اینک وزارت علوم در برابر این تخلفات عدیده چه می کند؟ آیا در آن دانشگاه هم می خواهند همان شیوه ها و همان نوع مدیریت و بلکه مدیریت جهانی! را بیاموزانند و همان رفتارها و کردارها و ادبیات را باز تولید کنند؟

حق نمایندگان است بدانند چه کسانی با چه اغراضی فرزندان این ملک را ستاره دار و از آموزش عالی محروم کردند و عامدانه به دامن بیگانگان سوق دادند و به جایشان بی ستارگان و بی مایگانی را اجر گذاردند و بر صدر نشاندند…

این ها، همه حق نمایندگان و حق مجلس و حق مردم و حق دولت است و فرصتی مغتنم برای پرتوافشاندن بر زوایای تاریک اتفاقات بغایت غم انگیزی که بر سر آموزش عالی این دیار آمده است و البته مجالی مبارک برای گزارش آگاهی بخش این وزیر کم نظیر.

منبع: روزنامه اطلاعات

نام شما:
پست الکترونیکی :
نظرات :
بیشتر...