به گزارش سرو فسا، معاون آموزشی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان فسا گفت: آزمون دوره های کاردانی فنی و حرفه ای با شرکت 930 داوطلب در پنج حوزه امتحانی در این شهرستان برگزار شد.

جلیل رضازاده اظهار کرد:در سال 93 از مجموع 41 کد رشته امتحانی مقطع کاردانی فنی و حرفه ای ، پذیرش دانشجو برای 25 رشته از طریق برگزاری آزمون و برای 16 رشته دیگر بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی صورت می گیرد.

نام شما:
پست الکترونیکی :
نظرات :
بیشتر...