به گزارش سرو فسا به نقل از ایرنا، حسن محمودی بیان کرد: امام زاده زاهد، تل بری آ، تل بری ب، تل خیر آباد و تل پهن از بخش شیب کوه و تل سفید ، مجموعه تپه های نوبندگان از بخش نوبندگان و آتشکده سنگی تنگ کرم ، محموعه تپه های کچویه ، تل صادق آباد ، تل ضحاک ، تل شب انبو و کاروانسرای بارشلو از بخش مرکزی فسا از جمله این آثار هستند.

وی افزود: برای هریک تابلویی با محتوای متن قانونی از کتاب مجازات های قانونی اسلامی راجع به حفظ آثار ومعرفی تاریخچه آثارتهیه و نصب شده است.

محمودی اظهارداشت: این مهم با توجه به ضرورت معرفی آثار تاریخی و فرهنگی و ضرورت وجود تابلوهای هشدار دهنده برای آگاه سازی عموم و برای حفاظت از آثار و ابنیه تاریخی درسال جاری انجام شده است.

 فسا دارای 69 اثر تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران می باشد

نام شما:
پست الکترونیکی :
نظرات :
بیشتر...