پیش از ظهر امروز طی مراسمی  دکتر مهرداد کریمی به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی فسا معرفی و از خدمات دکترعلیرضا یوسفی تقدیر به عمل آمد.

به گزارش سرو فسا، مهرداد کریمی دارای مدرک دکترا در رشته اقتصاد بوده و پیش از این از اعضای هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز به شمار می آمد.

نام شما:
پست الکترونیکی :
نظرات :
بیشتر...