رضا اله دادی:

ریچاردنفیو از نظریه پردازان سیاست خارجی امریکا در موضوع  تحریم ،واز همراهان هیات مذاکره کننده امریکا در برجام،در کتاب مشهور خودبه نام ((هنر تحریم)) چارچوب نظری وعملی تحریم ها واهداف آن را در قالب طرحی به تصویر می کشد .

مطالعه این کتاب واهدافی که امریکایی ها از تحریم دنبال می کنند،می تواند چشم انداز روشنی را پیش روی مدیران گذاشته  تا براساس آن سیاست های مقاومتی وضد تحریمی راتبین وترسیم وعملی نمایند.

ریچارد نفیو در کتاب هنر تحریم،فعالیت های مولد در ایران  را  اصلی ترین  هدف تحریم ایر ان می داند.

او همچنین ایجاد ناتوانی و اخلال در توسعه فناوری را از جمله اقدامات امریکا در جهت جلوگیری از توسعه اقتصادی می داند.

نفیو می گوید یکی از مشکلاتی که می توان ا زآن استفاده کرد و گسترش داد بحث بیکاری واشتغال است .چرا که افراد شاغل خوشحال ترند و از وضعیت موجود رضایت بیشتری داشته وکمتر علیه حکومت میل به خیزش دارند .

ریچارد نفیو راه کار کشورتحریم شده را در بوجود آوردن عدم احساس تحریم ،داشتن روحیه فداکاری وازخود گذشتگی ،خود بسندگی ، آگاهی ملی از جمله  مواردی می داند که تحریم را باشکست مواجه می کند.

ریچارد نفیو می گوید :درسال 2007 ما به دنبال متقاعد کردن کشورهای دیگر در همراهی تحریم علیه ایران بودیم و تصمیم دولتمردان وقت ایران برای ازسر گیری غنی سازس نطنز   بهترین خوراک رابه ماداد.

نفیو میزان سرمایه گذاری خارجی درایران رابین سالهای 2002 تا 2005 بیشت راز کل خاورمیانه می داند که با  شروع تحریم ها   به سرعت شروع به کاهش می کند.

نفیو درمودر همراهی روس و چین با مواضع وقطعنامه های امریکا از سال 2008 در قطعنامه 1835 ، این همراهی را بیش از آنکه از تلاش های کشور امریکا بداند به سخت شدن مواضع ایران مربوط می داند.ایشان حتی نامه اوباما به آیت اله خامنه ای را به نوعی شگرد تبلیغاتی برای نشان دادن حسن نیت امریکا و همراهی دیگر کشورها با خود می داند.

نفیومی گوید ،پس از آنکه درایران غنی سازی در ابعاد وسیع تر ادامه یافت،امریکا توانست تمام اورپا و چین وروسیه را در صدور قطع نامه هایی علیه  ایران همراه کند که مهم ترین شاهرگ حیاتی ایران یعنی صدور انرژی و بازگردندان پول حاصل ازان به ایران بود.وبدین ترتیب در عدم خرید نفت و عدم مبادله پولی با ایران اتحادی کم  سابقه شکل گرفت و اساسی ترین تحریم ها علیه ایران به ظهور رسید.درسال 2010 اوباما قانون ((سیسادا))را را امضا کرد که شرکت ها وبانک هایی که با ایران معامله می کردند ضمن جریمه ،از معامله با امریکا محروم می شدند.وبدین ترتیب هزینه و ریسک  ارتباط مالی با ایران افزایش یافت.

نفیو استقامت مردم  یک کشور را درتاثیر گذاری تحریم بسیار موثر می داند ومعتقد است ،تحریم اگر بدون در نظر گرفتن مقدار استقامت ملی یک کشور باشد جه بسا بی نتیجه باشد وتحریم را خنثی نماید.

نفیو عدم تحریم کالاهای لوکس را اقدامی عامدانه در جهت خروج ارز از ایران می داند و اجازه ورود آن را عاملی برای تشدید نابرابری اقتصادی می داند.

نفیو معتقد است زمامداران امریکا بادرک تجربه انقلاب ایران،با فشار اقتصادی تلاش کردندتا مردم را از حاکمیت جدا کرده و هزینه غنی سازی را به اندازه ای برسانند که دیگر به عنوان افتخاری برای دولت مردان تلقی نشود.

نکته  جالب دیگری که نفیو بدان اشاره می کند تحریم ماشین سازی ایران در سال 2013 بود که هدف اصلی آن را کاهش  مشاغل در این صنعت می داند.

نتیجه :

1-کتاب نفیو نشان می دهد که اثرات تحریم بستگی بسیار زیادی به قدرت اقتصادی و نظم و سلامتی اقتصادی ومالی  کشور تحریم شده دارد.

کشوری با   فساد گسترده ونهادینه شده در اقتصاد ،در برابر تحریم آسیب پذیر است.

کشوری که تسهیلات  بانکی آن در حوزه کشاورزری و صنعت به نصف کاهش یابد و تسهیلات تجاری دوبرابر شود در برابر تحریم آسیب پذیر خواهد بود.

2-کشوری که درطی 7 سال (1384تا 1391)) با 610میلیارد دلار تنها صدهزار شغل ایجاد کند،درست در جهت نظریات نفیو عمل کرده است که اشتغال وتولید را ا زاهداف اصلی تحریم می داند.(نکته جالب آن است که چین در دوره ای چند ساله   با 330 میلیارد دلار (حدود نصف درآمد کشورمان در  سالهای 84تا91) 226 میلیون شغل ایجاد نمو ده است.)

3-تا زمانی که با صف بندی های تصنعی و انحصار طلبانه و دفع حد اکثری ، بخش های عمده مردم را به عنوان غیر خودی برانیم و مانع از وحدت ملی وحضور شایستگان ونخبان در سیاست واقتصاد و... شویم،در برابر تحریم آسیب پذیر خواهیم بود.

3- کتاب هنر تحریم این نکته را به خوبی نشان  میدهد که تحریک به تندوری و رفتار های خلاف عرف وزبان بین المللی، دامی است که امریکا گسترده  تا با کشاندن سیاست مداران وحاکمان کشور،زمینه وحدت جهانی را علیه ما فراهم کنند و بی توجهی به آن به عنوان انقلابی گری و... بازی د در زمین امریکا واسرائیل محسوب می شود.

4-تا زمانی که  مهر وتسبیح ، بیل وکلنگ ،زین اسب ، ماشین های میلیاردی  وکیف وکفش و لباس و...با ارز دولتی وارد کشور می شوند وکارخانه های تولیدی داخل را به تعطیلی  می کشانند،  مادر برابر تحریم آسیب پذیریم.

واقعیت موجود نشان می دهد که بیشتر ازآنکه تحریم موجبات از هم پاشیدگی اقتصادی کشور رافراهم کند بی توجهی به زیر ساخت ها اقتصادی ،نابرابری در توزیع ثروت ، رانت ،از هم گسیختگی و عدم هارمونی مدیریتی،عدم مدیریت سیستمی و نگاه مقطعی در برخورد با نیازها ومعضلات،بیشتر از هر تحریمی موجبات ضعف و آسیب پذیری اقتصاد را فراهم کرده است.

این شیوه نا کارآمد،که در دور بسته مدیریتی، در طی سالهای متمادی  شکل گرفته است،

وضعیت کشور مارا به نقطه ای رسانده است که ، در حالی که هنوز با هیچ تحریمی مواجه نیستیم و فروش نفت و بازگشت پول و صادرات واردات بدون مانعی درحال انجام است، تنها با تهدید به تحریم یکجانبه توسط یک کشور،سیستم اقتصادی به هم ریخته و به صورت افسار گسیخته ،قیمت ارز ودلار  وکالاهای اساسی که غالبا هیچ ارتباط مستقیمی با ارز خارجی ندارند روبه افزایش است .

تهدید وفشار ومحدودیت، براساس تجربه تاریخی  ،اگر با تدبیر و تصمیمات سخت و عزم واراده ملی پاسخ داده شود،قطعا توسعه و پیشرفت را بدنبال خواهد داشت.

واکنش و تدبیر فعالانه در سیاست خارجی با هدف کاهش فشار و ایجاد شکاف  دراتحاد علیه ایران و خنثی کردن هدف امریکا واسرائیل در ایزوله کردن کشور از یک سو، و برخورد سیستمی وهمه جانبه با سوء استفاده و رانت و اختلاس و تغیر فوری مدیران نا کار آمد و انتصاب مدیران شایسته و دست پاک و دارای ظرفیت مدیریت در شرایط بحران، از سویی دیگر، می تواند ظرفیت های خفته   انسانی اقتصادی ... را بیدار کند و استعدادها را به شکوفایی برساندو زمینه رشد وتوسعه را فراهم آورد.

برخورد قهری  و شیوه های مقطعی و مسکن های کوتاه مدت تنها به طولانی تر شدن  ومزمن شدن زخم های اقتصادی سیاسی و... منجر می شوذ وچه بسا ظرفیت جامعه در وضعیت صبر وانتظار پر شده و به نقطه ای برسیم که بواسطه عدم همراهی و عدم اطمینان اجتماعی ، تمامی طرح ها و شیوه ها به در بسته عدم پذیرش مردم  برخورد کرده و بحران مشروعیت و مقبولیت مانع از به نتیجه رسیدن آنان شود .

 بدون فراهم بودن  بستر سیاسی اجتماعی لازم،برنامه ها در فضایی خلا ءگونه و تخیلی زمینه لازم را برای موفقیت نخواهد داشت.

نام شما:
پست الکترونیکی :
نظرات :
بیشتر...