به گزارش "سرو فسا" به نقل از ایرنا،سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین کشورمان در دیدار با مسئولین محلی در زادگاهش "اردکان" جهت سلامتی رهبر معظم انقلاب دعا نمودند.وی همچنین از نگارش و ارسال نامه ای از سوی مجمع روحانیون مبارز و با امضا خود به محضر رهبر انقلاب خبر داد که در آن از موفقیت عمل جراحی اظهار خوشحالی و ارزوی تندرستی هرچه زودتر برای ایشان شده است. وی در ادامه با اشاره به اهمیت جایگاه "جمهوریت" در دیدگاه حضرت امام،عنوان کرد: متاسفانه گاه می شنویم افرادی که در ان دوران هیچ سابقه مشهود و قابل دفاعی ندارند،امروز می گویند امام اعتقادی به جمهوری نداشت و تنها برای دلمشغولی مردم از جمهوریت سخن می گفت.وی در ادامه افزود: در جمهوری اسلامی مبتنی بر رای و مشارکت مردم، همه شهروندان فارغ از تفاوت ها و دین و نژاد و نوع تفکر،همین که در متن نظام زندگی کنند،باید از حقوق شهروندی برخوردار باشند.

نام شما:
پست الکترونیکی :
نظرات :
بیشتر...