سروفسا:گروه ویژه اقدام مالی یا اف ای تی اف که ابتدا تو سط جی 7 بوجود آمد ، با هدف جلوگیری از تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی شکل گرفت.

این گروه مالی با رصد گردش مالی کشورهای عضو، تلاش می کند از تامین مالی تروریسم و واردات پول کثیف به چرخه اقتصاد کشورها  جلوگیری کند.

مهم ترین نکته در گروه ویژه اقدام مالی(FATF) این است که این گروه درصد ریسک سرمایه گذاری را در کشورها تعیین می کند و سرمایه گذاران وبانکها براساس این معیار ، مبادلات تجاری ومالی خود را تنظیم  وبرنامه ریزی می نمایند. کشورهایی که به این گروه نپیوسته اند ،(کره شمالی وایران)در لیست پرریسک ترین کشورها قرار دارند و خروج آنها از لیست سیاه مشروط به پیوستن به این گروه  می باشد.

از آنجایی که قوانین مالی واقتصادی کشور ها متفاوت می باشد،اعضا مصوب نمودند که نحوه اجرای مصوبات FATF  براساس قوانین هرکشور بوده و محدود به چارچوب خاصی نباشد.

درحال حاضر تعداد زیادی از کشورها به این گروه مالی پیوسته اند.

در دولت قبل ، لایحه پیوستن  ایران به FATF  به مجلس داده شد و با اکثریت آرا تصویب شد.

پس از خروج امریکا از برجام و ایجاد شکاف بین اروپا وامریکا،درموضوع برجام،و تلاش اروپا وچین برای ایجاد یک موسسه مالی باهدف دور زدنتحریم های امریکاوتبادلات مالی با  ایران،پیوستن  ایران به این گروه مالی با ساز وکار بومی مشخص شده در fataf   ، جهت خنثی نمودن فشارهای امریکا ،عربستان واسرائیل، و حفظ وحدت اروپا در برابر امریکا،بیش از پیش لازم به نظر می رسد.

استدلال هایی مانند دراختیار قرار گرفتن اطلاعات مالی  ایران در اختیار اروپا و یا ایجاد محدودیت و جلوگیری ازکمک به نیروهایی مانند حزب اله لبنان،از استحکام لازم برخوردار نیست.

به طور طبیعی هرمعاهده ای محدودیت هایی را ایجاد می کند ومنافعی را درپی دارد.

معاهده منع گسترش سلاح هسته ای،منع استفاده از آلاینده ها و... اگر چه کشورها را محدود می کند ، اما درنهایت به زندگی بهتر برای مردم جهان کمک می کند.بنابر این نپیوستن به گروه اقدا م مالی به دلیل ایجاد محدودیت ، استدلال قابل قبولی نیست.

درحالی که به همان نسبتی که دیگران به تبادل مالی ما دسترسی پیدا می کنند، مانیز می توانیم به مبادلات مالی آنان دسترسی داشته  باشیم،    این ادعا که پیوستن بهfatf مارا تحت سلطه دیگر کشورها قرار می دهد نیز، غیر منطقی است.

موضوع محدودیت  ایران برای حمایت  از گروه هایی مانند حزب اله و... نیز قابل قبول نیست زیرا اولا اولویت هر دولت وکشور ، منافع ملی و مردم آن کشورند  و نمی توان منافع یک ملت را فدای هیچ گروه یا نهادی خارجی نمود.

اگر نپیوستن کشور ما به fatf   موجب اخلال و بن بست  د رمبادلات مالی وبانکی ما شود، پولی باقی نمی ماند  که با آن به گروه هایی مانند حزب اله کمک نمود.

منتخبان یک ملت، منتخبان همان کشورند ونه کشوری دیگر.بنابراین  می بایست اصلی ترین دغدغه آنان منافع ملی همان کشور باشد.

 

 

 

نام شما:
پست الکترونیکی :
نظرات :
بیشتر...