به گزارش سرو فسا، ابراهیم علیزاده ، شنبه به ایرنا بیان داشت: متوسط عملکرد این محصول در شهرستان فسا 50 تن در هکتار است و پیش بینی می شود از این میزان سطح زیر کشت حدود 80 هزار تن ذرت علوفه ای برداشت شود که در مقایسه با سال 92 تفاوتی ندارد.

کارشناس مسوول واحد زراعت مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فسا ادامه داد: با همکاری بخش خصوصی ، کشاورزان و با نظارت این اداره

30 هکتار ازمزارع بخش شیبکوه فسا به کشت آفتابگردان بذری روغنی اختصاص یافت.

علیزاده گفت:پیش بینی می شود امسال با متوسط عملکرد 2 . 3 تن در هکتار از این سطح زیر کشت ، معادل 80 هزار و 500 تن دانه روغنی آفتابگردان برداشت شود و این در حالی است که پارسال با سطح زیرکشت 35 هکتار و با همین متوسط عملکرد رقم برداشت محصول مشابه پیش بینی امسال بود.

نام شما:
پست الکترونیکی :
نظرات :
بیشتر...