مدرسه مادر که به همت خیر مدرسه ساز آقای دکتر رونقی در منطقه فاز پنج ساخته شد،باعث خوشحالی ساکنان منطقه فاز پنج گردید. تلاش شبانه روزی مدیریت آموزش وپرورش فسا به ویژه،آقای ایوب صادقی معاون پشتیبانی آموزش وپروش ،و اقای حمید محمدی مسول کارپردازی و دیگر عوامل اجرایی در آماده سازی و تجهیز مدرسه جهت بازگشایی در اول مهر موجب شد صدها دانش آموز اول مهر رادر مدرسه مجهز و نوساز فاز پنج ، شروع کنند. این مدرسه ده کلاسه دارای دوهزار و هفت صد متر مساحت و هزار وصد متر زیر بنا می باشد،تاکنون ششصد دانش آموز در دو نوبت صبح و عصر در مدرسه مادر ثبت نام کرده اند. پنج شنبه دهم مهر در محل مدرسه با حضور دکتر رونقی مراسم تقدیر از این خیر مدرسه ساز برگزار می گردد.

نام شما:
پست الکترونیکی :
نظرات :
بیشتر...