امداد رسانی به مصدومان تصادفات و بیماران قلبی ماموریت نخست اورژانس فسا

به گزارش سرو فسا به نقل از ایرنا؛ امداد رسانی به مصدومان تصادفات و بیماران قلبی ماموریت نخست اورژانس فسا را تشکیل می دهد. سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا گفت : سه هزار و 800 ماموریت توسط اورژانس فسا در تابستان امسال انجام شده که بیشترین امداد رسانی به مصدومان تصادفات و بیماران قلبی ارائه شده است .

ت

 دکتر مجید نجفی افزود : بیشترین فراوانی ماموریت ها مربوط به تصادفات با 26درصد و کمترین موارد ماموریت مربوط به سوختگی با 3/1درصد می باشد.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا بیان داشت : بعد از تصادفات ، بیماریهای قلبی و عروقی 19درصد ماموریت های اورژانس را به خود اختصاص داد.

وی اضافه کرد : از مجموع بیش از سه هزار و 800 ماموریت انجام شده بیش از 62درصد موارد به بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی فسا انتقال داده شدند.

نام شما:
پست الکترونیکی :
نظرات :
بیشتر...