به گزارش سرو فسا، مراسم تودیع و معارفه روسای جدید و قدیم دادگستری فسا پنج شنبه دهم مهرماه با حضور " القاصی مهر"مدیر کل و برخی معاونین دادگستری فارس و مسئولین محلی برگزار خواهد شد.بنا بر اخبار واصله این مراسم روز پنج شنبه و با حضور قضات و کارکنان دستگاه قضایی برگزار و طی آن از خدمات حجت الاسلام محمد جواد ناصری تقدیر و قاضی رستگار بعنوان رئیس حوزه قضایی شهرستان فسا معرفی خواهد شد.طی روز های گذشته نیز "یعقوبی" بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب فسا بعنوان رئیس حوزه قضایی بخش خرامه معرفی و شروع بکار نموده بود."ناصری" علاوه بر عهده دار بودن سمت قضایی، امام جمعه موقت فسا نیز بود.تصویر زیر "حجت الاسلام ناصری" را حین دریافت لوح از مدیرکل سابق دادگستری فارس "دکتر خدائیان " نشان می دهد.

نام شما:
پست الکترونیکی :
نظرات :
بیشتر...