عباس عبدی گفت: مردم در مورد همه ویدئوهای منتشر شده یک برخورد واحد ندارند بلکه آنها خود را به جای قاضی منصف و بیطرف می‌گذارند و درباره طرفین اتفاقات قضاوت می کنند. اگر احساس کنند فردی مقصر است ولی از موضع قدرت برخورد می‌کند با تخریب او همراهی می‌کنند
 
 ماجرای نماینده سراوان و ویدئویی که از او منتشر شد اتفاق تازه‌ای نبود و هر ازگاهی شاهد چنین فیلم‌هایی هستیم اما آنچه سوال برانگیز است برخورد مردم در مقابل چنین رفتارهایی است. درواقع
هرجا برخوردی با مسوولی می‌شود آن هم از سوی طبقه متوسط، مشاهده می ‌کنیم به سرعت این برخورد مورد استقبال مردم قرار می‌گیرد و این سوال را در ذهن تداعی می‌کند چرا مردم با مشاهده مقابله‌های اینچنینی احساس رضایت می‌کنند؟  
 
عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب و پژوهشگر اجتماعی در این رابطه به خبرآنلاین گفت: برداشت من این نیست که از همه اینها یکسان استقبال می‌شود؛ نمونه آن اتفاقی است که در جاده شیراز - کازرون افتاد یعنی وقتی پلیس، خودرویی را به علت تخلف تعقیب کرد و چون ماشین فرد متخلف در اثر سانحه آسیب دید آن فرد ماموران پلیس را مورد ضرب و شتم قرار داد من هیچکسی را ندیدیم که از این اتفاق خوشحال شود. درواقع مردم احساس کردند یک ظلم مضاعفی نسبت به پلیس شده است و فرد متخلف شاید چون وضع مالی خوبی داشت خود را محق می‌دانست هر رفتاری داشته باشد. بنابراین شما می‌بینید وقتی آن فرد دست‌گیر و مجازات می‌شود جامعه نسبت به این بازداشت و مجازات واکنش منفی نشان نمی‌دهد و آن را محکوم نکردند.  
 
او ادامه می‌دهد: بنابراین به این صورت نیست که مردم در مورد همه ویدئوهای منتشر شده یک برخورد واحد داشته باشند بلکه آنها خود را به جای قاضی منصف و بیطرف می‌گذارند و درباره طرفین اتفاقات قضاوت می کنند. اگر احساس کنند فردی مقصر است ولی از موضع قدرت برخورد می‌کند با تخریب او همراهی می‌کنند.  
 
عبدی با اشاره به ماجرای نماینده سراوان افزود: در همین ماجرای برخورد با نماینده سراوان به نظر من اگر فردی رفتار غیرمودبانه‌ای با همان نماینده داشته باشد من فکر نمی‌کنم کسی با او همراهی کند یا از این رفتار دفاع کند. به ویژه اگر آن نماینده در مقابل توهین رفتار خویشتن‌دارانه‌ای داشته باشد قطعا این برخورد توهین‌آمیز از سوی مردم محکوم می‌شود و آن نماینده مورد تکریم قرار می‌گیرد. این رفتار و استقبال از این فیلم‌ها بازتاب داوری اخلاقی است که مردم انجام می‌دهند و ریشه آنچه مورد سوال شما بود در این است؛ حال ممکن است در این میان اشتباهی هم صورت بگیرد اما این مربوط به پیش‌داوری‌هاست که بعد از مدتی اصلاح می‌شود.

نام شما:
پست الکترونیکی :
نظرات :
بیشتر...