((سایت چرند سرو فسا )) بخشی از افاضات معاون پرورشی آموزش وپرورش ش ..  

سایت فتنه گرسرو فسا

مجله فکاهی سرو فسا

یکی از اعضای شورای شهر خطاب به ش..:

((سایت سرو فسا را بپیچ، من که برای تعطیلی آن محکم ایستاده ام))

این ها بخشی از الطاف دست اندرکاران و مخالفان سیاسی دولت تدبیر و مخالفان سایت سرو فسا است که در روزهای اخیر وامروز شامل حال سرو فسا شده است.

کسانی  که از تعطیلی سلام فسا گریبان چاک می کنند و دم از اطلاع رسانی و اهمیت آن در رشد و پیشرفت شهر می زنند ، وقتی که پای مخالفان سیاسی آنها برسد ، عنان از کف داده و با رگهای متورم و دهان خشک شده از عصبانیت توهین آمیز ترین کلمات را نثار سرو می کنند . رسانه ایی که تلاش کرده است خارج از کلیشه های موجود ، صدایی متفاوت باشد و نماینده بخش مهمی از افکار عمومی مردم شهر ستان فسا.

جای تعجب نیست که مدیرانی که در تبلیغات ریاست جمهوری ، روحانی رئیس جمهور  را با بدترین الفاظ یاد می کردند و جاسوس غرب می دانستند و اکنون نیز در جایگاه خود مانده اند، تحت تاثیر افکار بسته و تنگ نظرانه خود تصور کنند  هنوز درحال هوای گذشته اند.

البته برخی مزورانه رنگ عوض کرده و دم از دولت تدبیر وامید می زنند اما هرکجا محفلی یافتند از حمله به دولت وحامیانش فرو گذار نمی کنند.

سایت سرو فسا با کمک های اندک  دست اندرکاران آن که همه وقت و هزینه شخصی خود را در راه اندازی وادامه آن به کار گرفته اند . مفتخر است که به هیچ صاحب قدرتی وابسته نیست و هیچ کمکی از کسی دریافت نکرده است . اما به عنوان وظیفه ملی ومیهنی واسلامی خود ، پابه عرصه گذاشته است تا  نماینده بخش عظیمی از مردم باشد و با نگاه منتقدانه و متفاوت از کلیشه های رسمی ، دیدگاه های مختلف را بازتاب دهد.

 افزایش حملات به سرو فسا نشانه خوبی از تاثیر گذاری این رسانه نوپا در عرصه خبر رسانی و تصمیم سازی و اصلاح امور است . اما رعایت ادب و افزایش تحمل ، حداقلی است که ما از منتقدان ومخالفان خود انتظار داریم . توهین و تهمت با مبانی دینی و انسانی ما سازگار نیست.و ذره ایی در اراده دست اندرکاران سرو خلل ایجاد نخواهد کرد.

 

نام شما:
پست الکترونیکی :
نظرات :
بیشتر...