3تن از استانداران استان‌های شمالی کشور در آستانه تغییر از سمت خود قرار گرفته اند.

به گزارش سرو فسا به نقل از  سایت روزنو،  گفته می شود که استانداران استان های مازندران، گلستان و خراسان شمالی در آستانه تغییر قرار دارند و وزارت کشور گزینه های جایگزینی این افراد را هم با رایزنی هایی که داشته تعیین کرده است.

بنابراین گزارش ،علت تغییر این استانداران ،ضعف عملکرد مدیریتی، همسو نبودن با بدنه دولت ، نصب فرمانداران نا کارآمد و غیر همسو با دولت عنوان شده است.

از پنجه فولادگران به عنوان گزینه پیشنهادی استانداری مازندران ،محمدرضا صالحی گزینه پیشنهادی استانداری گلستان و جعفر رحمان زاده بعنوان گزینه پیشنهادی استانداری خراسان شمالی نام برده شده است.

نام شما:
پست الکترونیکی :
نظرات :
بیشتر...