به گزارش سرو فسا،بنا به اخبار واصله، سوال از  شهردار فسا با ده امضا اعلام وصول گردیده و جهت ارائه پاسخ به " حقیقی" ارائه شده است. متن سوال به امضا ده نفر از اعضای شورا رسیده و تنها نماینده مخالف سوال ، "حسنعلی محمدی" رئیس شورا می باشد.

برابر ماده 73 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران "چنانچه يك يا چند نفر از اعضاء شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رئيس‌شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سؤال مطرح مي‌شود كه در اين‌صورت رئيس شورا سؤال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق‌العاده‌شورا و پاسخ به سؤال مي‌باشد ‌چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كه‌حداقل به امضاي يك سوم اعضاء شورا رسيده باشد، ارائه مي‌شود. فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رئيس شورا تعيين خواهد شد حداكثر‌ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سؤال يا سؤالات و جواب شهردار، رأي  موافق يا مخالف خواهد داد. در صورتي كه شورا با اكثريت دو سوم كل‌اعضاء رأي  مخالف دهد، شهردار از كار بركنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد. "

بنابراین اگر تا پایان مهلت قانونی، " حقیقی" نتواند با ارائه پاسخ نظر نمایندگان  سوال کننده را جلب نماید،با پافشاری نمایندگان ، پروژه استیضاح شهردار کلید خورده و مجددا ابقا یا برکناری وی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.بنظر می رسد با توجه به اکثریت مطلق امضا کننده متن  سوال،" حقیقی" مسیر دشواری جهت جلب نظر مخالفین در پیش دارد.

 

سرو فسا در تلاش است تا از طریق مصاحبه با نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر، به بررسی ابعاد موضوع بپردازد. انتظار می رود سخنگوی شورا جهت تنویر افکار عمومی با برگزاری کنفرانس خبری موضوع را ایضاح نماید. 

نام شما:
پست الکترونیکی :
نظرات :
بیشتر...