کاری از هنرمند علی رضا زارعپور

حجاری بر روی سنگ کاری از هنرمندان  میانشهری 

هنرمند غلام نجاتی

هنرمند عباس دهقانخلیلی

تندیس پلنگ کاری از هنرمند سیدعزت موسوی

هنرمند غلام نجاتی

کره هشت متری ساخت هنرمند فرشید روستا

ساخت تندیس اسب از هنرمند علی رضا زارعپور

تصویر برداری فیلم مستند نون بریزه ای به کارگردانی غلامرضا زارعپور

تصویر بردار :غلامرضا زارعپور

نام شما:
پست الکترونیکی :
نظرات :
بیشتر...