سرو فسا:پس از علنی شدن خبر تشییع شهدای گمنام ، استانداری فارس طی نامه ای به سردار باقری دغدغه های خود را طی نامه ای اداری ارسال می کند .

اولین وشاید مهمترین نگرانی استانداری سیاسی شدن تشییع شهدا و استفاده ابزار ی از شهدای بزرگ تاریخ کشورمان وپیکر مطهر آنان است.این دغدغه مسبوق به سابقه و براساس تجارب گذشته بوده  و ابتدا به ساکن شکل نگرفته است.

در جریان تشییع جنازه شهدای غواص د رتهران، شهدا در هیاهوی شعار ها و مخالفت ها ی با توافق هسته ای در حاشیه قرار گرفته و مراسم تبدیل به محملی برای مصاف سیاسی مخالفان دولت شد.

اوج این سوء استفاده با بالافتن  احمدی نژاد از جایگاه و دست تکان دادن او برای حاضرین خود را نشان داد.

سوء استفاده از شهدا ،سیاسی کردن مراسم شهدا، نگاه ابزاری به شهید و شهادت، بزرگترین توهین به مقام عظمی آنان است که بی هیچ چشم داشتی جان قابل خویش را فدای دین وکشور خویش نمودند.

دغدغه های دیگر استاندا رفارس مانند غیر بومی بودن شهدا و احتمال عدم اقبال عمومی به تشییع شهدا دغدغه های غیر واقعی است .چرا که مردم اثبات کرده اند ، فارغ از تمامی گرایش ها ی سیاسی ، وقتی پای شهدا و و جان برکفان عرصه دفاع از تمامیت ارضی کشور به وجود می آید تمامی مرزها برداشته شده و فرزندان خود را پاس می دارند.

به نظر می رسد آقای افشانی استاندار فارس، ناخواسته وارد بازی شده است که برخی به دنبال آن بودند.و می طلبد که استاندار فارس در موقعیت های این چنین با شناخت و درک بیشتر از موقعیت  و  شناخت عکس العمل ها ی احتمالی و پیش بینی از بهره  گیری طرف مقابل مدبرانه تر عمل نماید.

نام شما:
پست الکترونیکی :
نظرات :
بیشتر...