1-مطابق با آنچه که در سراسر کشور بوقوع پیوست، در فسا نیز روند بررسی صلاحیت داوطلبین نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، منجر به "رد" یا "عدم احراز" صلاحیت نامزدهای یک طیف سیاسی قدرتمند و جریان ساز گردید. اصلاح طلبان در این مرحله بطور گسترده رد صلاحیت شده و تا لحظه نگارش این سطور، امکان بازگشت آنان به صحنه رقابت بسیار ضعیف و اندک پیش بینی می شود. اما پرسش اساسی و پیش روی این جناح "چه باید کرد" در شرایط کنونی است. پرسشی که سران اصلاح طلب شهرستان را به تامل واداشته و بدنه اجتماعی را متحیر نموده است.ذیلا می کوشیم تا راهکارهای موجود را با مخاطبین در میان گذاریم.

2- هر گونه راهکاری جهت ادامه مسیر می بایست سه هدف را دنبال کند:

         اولا- مشارکت حداکثری و قهر ننمودن با صندوق رای

         ثانیا- حفظ انسجام و هماهنگی درونی نیروهای اصلاح طلب بویژه بدنه اجتماعی این جریان

         ثالثا- تلاش جهت تبدیل "تهدید" به "فرصت" در انتخابات پیش رو

هدف نخست، در واقع برگرفته از مشی اصلاح طلبی و در تداوم روند عملیاتی کردن استراتژی اصلاح طلبان در کلان مسائل سیاسی است. بدیهی است هر عنصر سیاسی وابسته به این جریان، در مرور و بازخوانی مواضع استراتژیک درمی یابد که این مجموعه سیاسی راه حل هر گونه تغییر را در صندوق آراء می بیند و قهر با آنرا برنمی تابد. پس اگر جریانی تبلیغ عدم حضور در انتخابات را نمود، دارای مرزبندی با اصلاح طلبان بوده و منویاتش مورد پذیرش این طیف سیاسی نخواهد بود.

اما هدف دوم نیز دارای اهمیت ویژه ای است. زیرا آنچه که می تواند موجب پیروزی و کسب موفقیت در عرصه سیاسی شود، تلاش در جهت حفظ انسجام و هماهنگی در لایه های مختلف اصلاح طلبان خواهد بود. در این شرایط خطیر، بدنه اجتماعی و فعالین سیاسی این طیف می بایست با پرهیز از شتاب زدگی و دعوت یکدیگر به آرامش و در عین حال فراهم آوردن فضای سالم و آزاد برای بحث و بررسی مقاطع پیش رو، به حفظ انسجام و اتحاد درونی، کمک و یاری رسانند و از طرح مطالب و مطالبات تفرقه برانگیز بشدت پرهیز نمایند. بر آگاهان سیاسی پوشیده نیست که از جمله ترفندهای رقیب، ایجاد شکاف در میان صفوف متحد اصلاح طلبان می باشد. مبادا ناخواسته آب به آسیاب رقیب بریزیم و یا خدای ناخواسته بازیچه عامدانه اوامر آنان گردیم.

در سومین گام می باید از تهدید موجود، فرصت مطلوب بیافرینیم. واقعیت را باید پذیرفت و قواعد بازی ایجاب می کند که با همین پذیرش واقعیت و بررسی وضع موجود، به استقبال انتخابات برویم. اما این واقعیت چیست؟ بنظر می رسد که گزینه صد در صدی اصلاح طلبان، نامزدی و در حالت مطلوب، انتخاب شخصی معتقد و ملتزم به ساختارها و هنجارها و باورهای اصلاح طلبی در مجلس شورای اسلامی بوده که در شرایط فعلی محقق نگردیده است. اما به یاد داشته باشیم که تجربه انتخابات 92 به ما آموخت که در چنین شرایطی هم باز میتوان برنده انتخابات بود و در حالیکه گزینه صد در صدی نتوانسته یا نخواستند که در منظر رای عموم قرار گیرد، میتوان به گزینه های 70./. درصدی فکر کرد . گزینه هایی که رویکرد اعتدالی غالب و حاکم بر روابط و مناسبات دولت یازدهم را پذیرفته و با پرهیز از افراط و تفریط، به فکر حل معضلات و مشکلات مردم باشند. چنین گزینه ای باید توان رای آوری را با توجه به فضای اجتماعی شهرستان فسا داشته و از سوی دیگر از مرزبندی شخصی با اصحاب افراط و تفریط و با خطوط قرمز اصلاح طلبان در شهرستان فسا برخوردار باشد. این ویژگی می تواند نامزدی نزدیک به اصلاح طلبان را به جامعه معرفی و ظرفیت های سازمان رای اصلاح طلبان را با خود همراه کند.

3- "چه باید کرد" را با نگاهی واقع گرا و مسئولانه می بایست پاسخ گفت. بیاد داشته باشیم در مسیری گام برداریم که در برابر آیندگان فرصت و توان دفاع از عملکرد خود را بازیابیم. نسل آینده نمی بایست تاوان عملکردهای ناصواب ما را پس بدهد. باید فکر تغییر بود.

                                                                                                                                                                                                          محمد برزویی

                                                           

نام شما:
پست الکترونیکی :
نظرات :
بیشتر...