سرو فسا: پس از رد صلاحیت های گسترده و بی سابقه کاندیداهای خبرگان ومجلس شورای اسلامی،که حتی امامان جمعه و نمایندگان فعلی مجلس را هم دربرگرفت، و آن را به عنوان خبر اول شبکه های اجتماعی در شمار پربحث ترین اخبار قرار داد، این سوال که چه باید کرد نیز به دنبال آن مطرح شد و هرکاربر برای برون رفت ازاین وضعیت ، پیشنهادات وراه کارهایی را ارائه نمود.

رای سلبی و ممانعت از ورود تندروها، اصلی ترین وواقع گرایانه ترین روشی بود که اغلب کاربران برآن مهر تایید زدند.

حضور حداکثری و انتخاب افراد معتدل و معقول حتی از جناح اصول گرا ، که به عدم حضور تندورها در مجلسین بیانجامد، در شبکه های مجازی ترویج وتبلیغ می شود.

  مردم هرگز نمی خواهند تسلیم وضعیت موجود شده و با  حضوری و رایی معنا داردر صددند قدرت خود را به رخ طیف تمامیت خواه بکشانند ومیدانی جدید بروی آنان باز کرده و در فضاهای خاکستری که از چشم آنان دور مانده است،مطالبات حداقلی  خود را طلب کرده و محقق کنند.

در شهرهای بزرگ مانند تهران، سرلیست قرار گرفتن کسانی همچون هاشمی رفسنجانی در خبرگان و عارف در مجلس،بعلاوه افراد معقول و معتدل اصول گرا، با توجه به پایگاه عظیم رای اصلاح طلبان در مرکز، به راحتی مانع از ورود تند روهای تمامیت خواه شده و نقش رای مردم نیز پیام روشن خود را نشان خواهد داد.

در شهرهای کوچک شناخت کاندیداهای معتدل و داری کف رای مناسب با  قابلیت رقابت با رقیب اصلی،و شیف  حساب شده آراء ،به سمت او راه حل کاربران است که درمقایسه با دیدگاه های سران اصلاح طلبان، بر آن دیدگاه ها نیز منطبق است.

به نظر می رسد مردم در هیچ شرایطی خواهان پس کشیدن ونا امید شدن نیستند .چرا که تجربه به آنان آموخته است ؛ یاس و نا امیدی و عدم شرکت در انتخابات، خالی کردن میدان برای رقیب و دادن مدال پیروزی به اوست.تجربه مشارکت ضعیف در انتخابات شوراها و انتخاب آباد گران با 3 درصد رای مردم درتهران ، و ظهور احمدی نژاد از دل همین تجربه تلخ، و تحریم و قهر عده ای در انتخابات 84، و... نمونه هایی از تجارب  تلخی است که به بهای سنگینی بدست آمده است.

امروزمردم ، باتجربه تر پخته تر و آموزش دید ه تر از حوادث و وقایع گذشته و بادرک حساسیت وشرایط پیش رودر شطرنج سیاست وانتخابات، به بازیگرانی قابل تبدیل شده اند و به قدرت خود باور و ایمان پیدا کرده اند که به طور قطع د رانتخابات آینده نتایج خود را نشان خواهد داد.

 

نام شما:
پست الکترونیکی :
نظرات :
بیشتر...