شهر فسا چندی است که آبستن حوادثی است که  چهره فرهنگی و علمی آن را به شدت مخدوش نموده است.

یکی از مهمترین این حوادث جنگ هرروزه وتمام نشدنی شورای شهر و شهردار باصری از همان ماه های اول انتصاب ا یشان به عنوان شهردار بود.

دیروز پس از کش وقوس ها و تلاش های شورا برای حذف شهردارباصری،  اعلام شد که با شکل گرفتن اکثریت مطلق(8 نفر) سرانجام استیضاح ایشان به تصویب رسید.

اما نکته مهم و ابهام برانگیزاین استیضاح ، عدم حضور فردی از اعضاءشورا  در جلسه استیضاح بود که   اعلام شده بود با پیوستن او به 7 نفر موافقان استیضاح ، شورا به حد نصاب اکثریت مطلق برای استیضاح شهردار رسیده است.

این عضوشورا در همان ساعت استیضاح در در محلی دیگر حاضر شده وابراز داشته داست که چند ساعت قبل از جلسه استیضاح به یک مرکز دولتی احضار شده و با قرار دادن او در اضطرار اورا وادار کرده اند تا ذیل یک  کاغذ سفید را امضاء کند.

صحت این ادعا که اثبات آن با توجه به عدم حضور عضو شورا در محل دیگر و شهاد ت جمع کثیری ازکسانی که در آن محل ثانی حضورداشته اند  ، کار سختی نیست،نه تنها این استیضاح را کان لم یکن می نماید بلکه براسا قانون مرتکبین آن به مواد مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم ومی شوند.

ار جمله موارد دیگر ابهام ، مهلت  ده روزه است که براساس قانون می بایست به شهردار داه شود و پس از استماع دفاعیات او جلسه استیضاح تشکیل گردد که این روال قانونی نیز طی نشده است و آخرین سوال از شهردار به شش ما قبل برمی گردد.

امروز درجریان معارفه سرپرست شهرداری  بیات پورمدیرکل شورای های شهری وروستایی استانداری فارس در تماس تلفنی و سپس از طریق نامه رسمی خواستار عدم انتصاب سرپرست شهرداری فسا تا روشن شدن ابهامات استیضاح شد.

درهمین رابطه حسن پور مدیر کل حراست استانداری فارس به عنوان نماینده استاندار درفرمانداری فسا حاضر شد تا پس از شنیدن استدلالات موافقان ومخالفان استیضاح، نظر خود را به استاندار فارس اعلام نماید.

نام شما:
پست الکترونیکی :
نظرات :
بیشتر...