بیا تا جهان را به بد نسپریم                به کوشش همه دست نیکی بریم
نباشد همی نیک و بد پایدار                         همان به که نیکی بود یادگار
همان گنج و دینار و کاخ بلند                       نخواهد بُدن مر تو را سودمند
فریدون فرخ فرشته نبود                             ز مشک و ز عنبر سرشته نبود
به داد و دهش یافت آن نیکویی              تو داد و دهش کن ، فریدون تویی

 مرکز خانه محبت فسا واقع در خیابان منتهی به اداره بهزیستی، خیریه ایی مردم نهاد است که با کمک های مردمی اداره می شود.دراین مرکز حدود 20 نفر از کودکان بی سرپرست به صورت شبانه روزی   از 6 سالگی  تا12 سالگی خود را در مرکز می گذرانند .

مرکز خانه محبت برای تامین نیازهای کودکان اعم از نیاز های اولیه و فضای فیزیکی، نیازمند داشتن منابع ثابتی است تابتواند به وظیفه انسانی خود عمل کند.

مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست درفسا به صورت هیات مدیره ای اداره می شود ،اعضای هیات مدیره شامل

1-حاج علی کوهی

2-حاج یحیی تهمتن

3-سید مجتبی ارسنجانی

4-رضا اله دای

5-پوران هوشیار

6-حسینعلی کریمی

می باشند.

نیک اندیشان ونیکوکاران عزیز می توانند کمک های نقدی خود را به حساب بانک ملی

0106744012004

 

یاشماره کارت ملی

6037991199506258

به نام خانه محبت  واریز نمایند.

 

 

نام شما:
پست الکترونیکی :
نظرات :
بیشتر...