سرو فسا:پس از گذشت سه دوره از نمایندگی دکتر دوگانی،شعاری که اقبال اکثریت مردم شهرستان فسا را به خود جلب نمود، شعار پایان تکرار بود.
دکتر جمالی با شعارپایان تکرار توانست نظر اکثریت مردمی را که نسبت به عملکرد گذشته نظر مساعد ی  نداشتند وبه وضع موجود منتقد ومعترض بودند به خود جلب کند.

  اگر چه هنوز فرصت  باقی مانده از دوران نمایندگی دکتر جمالی  زمان کمی نیست اما از همین  مقدار می توان   رویکرد ایشان  را مورد ارزیابی قرار داد  تا در ادامه راه ،با  طرح وشناخت موانعی که بر سر راه تحقق شعار اصلی ایشان بود ، به رشد وپیشرفت شهرستان فسا کمک کرد.

کدام پایان؟

رویکرد دکتر جمالی در موضوعات وبخش هایی که به تکرار پایان داد ، شامل موارد زیر می باشند.

1-برگرداندن جایگاه نمایندگی به وظیفه اصلی خود که براساس قانون ، تدوین قانون و نظارت بر حسن اجرای قانون است.

2-پرهیز از قوم گرایی و منطقه گرایی افراطی که موجبات جابجایی اولویت های ملی و شهری  و در صدر قرار گرفتن او لویت های  محلی می شوند.

3-دوری از دخالت های فراقانونی در جزییات اداره اموراجرایی

4- عدم ورود به پارتی بازی و وسفارش در استخدام وبکار گیری نیرو د رمراکز دولتی

5-رعایت اعتدال در موضع گیری های ملی ومنطقه ای و محلی و اجتناب از موضع گیری های احساسی تحت تاثیر فضا

6-عملکرد مناسب در شورای نظارت بررفتا رنمایندگان و عدم تاثیر از فضای کاذب د ربرخورد با نمایندگان

7-حضور موثر در کمیسیون امنیت ملی

8- ارتباط با رسانه های ملی

9- دوری از ورود به اختلافات سیاسی

10 –ابراز دیدگاه های مستقل

11- عدم توجه به آینده سیاسی خود ومهره چینی های مرسوم گذشته در انتصاب مدیران

کدام تکرار؟

مواردذکر شده اگر چه بخشی از عملکرد دکتر جمالی در پایان دادن به تکرار بود اما  د ربخش هایی نیز هنوز پاشنه برتکرار می گردد که نیازمند تغییر و تحقق وعده پایان تکرار است.

1-دربرخی بخش های دولتی مدیران خسته و بی انگیزه، بدون خلاقیت ونا کارآمد  ، نفس شهر را با عملکرد ضعیف خود گرفته اند و با وجود آنها امکان تحقق بسیار ی وعده ها ممکن نیست.

 

2-بخش های متولی اقتصادی شهر که می بایست نقش تسهیل کننده و نیروی محرک تولید را ایفا کنند ، با برخوردهای نامناسب و سخت گیری های غیر ضرور، تبدیل به اهرم فشاری برای خروج سرمایه ها ازبخش تولید شده اند.

کار آفرینان وسرمایه گذارانی  به صورت مصداقی وجود دارند که پس از تلاش زیاد برای سرمایه گذار ی وایجاد اشتغال  در فسا،به دربسته دگم اندیشی  برخی افراد خورده اند وعطای سرمایه گذاری در فسا  را به لقایش بخشیده ویا  آنکه در شهرهای مجاور مانند جهرم سرمایه گذاری کرده   ومورد  حمایت همه جانبه مسولان جهرم قرار گرفته اند.

3-عدم استفاده  بهینه  از سرمایه های بومی در بعد انسانی و اقتصادی ، از دیگر ظرفیت هایی است که اهتمام به آن می تواند در رشد وشکوفایی شهرستان فسا بسیار موثر باشد.

4-دوری تدریجی از ارتباط موثر با رسانه  های مستقل  محلی در ابراز نظر و تشریح عملکرد نیز آفتی  است که اگر به موقع درمان نشود،همراهی و همدلی  افکار عمومی  در انجام امور به عنوان سرمایه اجتماعی ازدست رفته و هدف غایی اقدامات که رضایت مندی مردم است را درپی نخواهد داشت.

مردم معمولا توجه  چندانی به رسانه های  وابسته به دفاتر نمایندگی ویا رسانه هایی که نقش روابط عمومی را برعهده گرفته اند ، نداشته و به اخباری که از رسانه های مستقل منتشر می شود اعتماد  و اقبال بیشتری نشان می دهند .بنابراین توجه به انتشار گزارش عملکرد و اقناع افکار عمومی از کانال رسانه های غیر  رسمی و غیر دولتی به عنوان بخشی از افکار عمومی است که می تواند ، همراهی مردم را در پی داشته باشد.

5-تلاش جهت وفاق و همدلی گروه های سیاسی اجتماعی با هدف رشد و پیشرفت شهرستان فسا ، از جمله مواردی است که کمتر بدان پرد اخته شده و نیازمند  عزم واراده بیشتر و صرف وقت بیشتری است که توجه به آن به عنوان یک اولویت می تواند به اتلاف انرژی و افزایش هزینه های سیاسی اجتماعی منجر شود.

6-دغدغه  فعالان سیاسی اجتماعی در ضعف عملکرد برخی مدیران از نزدیک استماع نشده و دربرخی موارد به عنوان سهم خواهی و منفعت طلبی و...به محاق برده شده و همین ،امید به اصلاح امور را در شهرستان فسا  به یاس مبدل  می نماید و نارضایتی ها را به مخالفت و رویارویی هایی منجر می کند که پرداختن به موقع  به آن می تواند از رسیدن به این نقطه نامطلوب جلوگیری کند.

سخنان مشفقانه و دلسوزانه منتقدان را باید شنید و به تعریف وتمجید های ، چاپلوسان وقعی ننهاد که دلخوشی به آن گمراهی و به بیراهه رفتن و نشناختن واقعیات است.

نمایند ه  مردم در زمان حضور در حوزه انتخابیه می بایست  بیشتر از آنکه وقت خود را صرف همراهی با مسولان دولتی در دیدار های رسمی کند ، باید اتفاقا و تعمدا ، بدون حضور دولتی ها درمیان  مردم حاضر شود تا بتواند بی واسطه با مردم ارتباط کلامی وچشمی برقرار نماید.

آرزومندیم نماینده محترم شهرستان فسا با هوشیاری و هوشمندی که برکلیت عملکرد ایشان غلبه دارد ،روندی موثر تر وکار آمد تر در پیش گیرد و به رشد وتوسعه شهرستان فسا سرعت بیشتری ببخشد.
 

 

نام شما:
پست الکترونیکی :
نظرات :
بیشتر...