سروفسا:  

خبر زیر گرفتن تعدادی از  پرسنل نیروی انتظامی توسط افراد منتسب به دراویش گنابادی،موجی از ابراز انزجار را نسبت به این عمل تروریستی برانگیخت. صرف نظر از عوامل وزمینه های بروز چنین اعمال ناشایست،انجام چنین اقدامات غیر انسانی مذموم ومحکوم است اما انچه را نباید از نظر دورداشت،تاثیر پذیری از فضای احساسی ایجاد شده و عدم تفکیک رفتار جنایتکارانه اقلیتی محدود با اکثریت دراویش است‌. راندن تمامی معتقدان به تفکر درویشی با یک چوب و حمله به تمامیت وموجودیت آنان ،به هیچ عنوان با عقلانیت ومنافع ملی وامنیت ملی سازگار نیست. عدم تفکیک رفتارهای فردی از رفتار منبعث ازدستورات سازمانی خطایی استراتژیک است. تفکیک کردن اقلیت واکثریت دراین گونه موارد از شیوه های شناخته شده مهار بحران است. رسانه ها درجهت منافع ملی می بایست بین اقدام تروریستی اخیر و کلیت دراویش تفکیک قائل شده و این موضوع را به چالش بزرگتری برای امنیت ملی تبدیل نکنند./کانال تلگرامی سرو فسا

نام شما:
پست الکترونیکی :
نظرات :
بیشتر...