محمود میرلوحی که این روزها با لیست اصلاح طلبان راهی شورای شهر تهران شده و در زمان انتخابات مسئولیت های مالی ستاد را بر عهده داشته است، در گفت و گو با خبرآنلاین خطاب به حدادعادل می گوید: «مراقب باشید بر سر اخبار جعلی که دوستانتان ساخته اند دق نکنید». میرلوحی در پاسخ به این سؤال خبرنگار خبرآنلاین که پرسیده بود «آقای حدادعادل گفته اند هزینه انتخاباتی اصلاح طلبان برای هر نماینده دو میلیارد تومان بوده است، آیا این صحبت صحت دارد؟» گفت: آقای حداد عادل گفته بودند که آدم باید از این هزینه ها دق کند امیدوارم ایشان از اخبار جعلی که از طرف دوستان خودشان ساخته شده است، دق نکنند. 
فارغ از این اخبار جعلی باید بگویم ما در دو انتخابات گذشته یعنی انتخابات مجلس دهم و انتخابات شوراهای پنجم مسئولیت مالی با من بود که یادم هست در انتخابات گذشته آقای مقیمی با من تماس گرفت و گفت چرا حضورتان سطح شهر کم است که من همان زمان گفتم جامعه تغییر کرده است و اساسا راهبرد اصلاح طلبان با شیوه هایی که آقای حدادعادل و رفقایشان در تبلیغات انتخاباتی دارند تفاوت دارد اگر یادتان باشد انها چه بیلبوردهایی را در سطح شهر نصب کرده بودند و همه میادین شهر را یکدست پارچه کشیده بودند. این دوستانی هم که عنوان می کنند باید دق کرد برای این است که خودشان در انتخابات ها هزینه های هنگفت می کنند و به همین خاطر نمی توانند باور کنند که اصلاح طلبان در این دو انتخابات بتوانند با سر جمع هزینه یک میلیارد تومان آن را به پایان برسانند و برای همین است که ما هرچه توضیح می دهیم باز آنها اخبار جعلی را تکرار می کنند. ما معتقدیم اگر انتخابات پای آنها گران تمام شده بروند طلبشان را از جای دیگری بگیرند اصلاح طلبان هرگز چنین هزینه هایی نکرده اند. البته شاید باشند افرادی که خودشان از پول خودشان هزینه مضاعفی کرده باشند اما متوسط همان است که گفتم.

نام شما:
پست الکترونیکی :
نظرات :
بیشتر...