سرو فسا:

پس از انتشار اسناد سازمان جاسوسی انگلستان(ام –آی –سیکس) درمورد نهضت ملی ایران به رهبری مصدق،مشخص شد که این  سازمان جاسوسی با ایجاد شبکه بدامن،در میان سازمان جوانان حزب توده که از تندروان آن دوره در مبارزه با انگلستان محسوب می شدند،نفوذ کرده وبابرپایی تظاهرات و کشاندن آنان به خیابان و ایجاد فضای تند وانقلابی،انگلستان را به دوهدف اصلی نزدیک کردند.

هدف اول انگلستان تحت تاثیر قراردادن مصدق بود تا در فضایی انقلابی و ضد انگلیسی وامریکایی،مانع از تصمیم گیری منطقی و مطابق منافع ملی و از طریق سازمان های بین المللی شود.

هدف اصلی و دوم سازمان جاسوسی انگلیس از به خیابان کشاندن تندورها و شعار علیه خود انگلستان وامریکا،ترساندن امر یکایی ها از قدرت گرفتن حزب توده به عنوان عامل شوروی در ایران بود ،تا در فضای جنگ سرد،امریکا را در تقابل با مصدق با خود همراه کند.

در واقع سازمان جاسوسی انگلستان نفوذی های خود را درمیان افراطی ترین نیروهای ضد غربی فرستاد تا با شعارها واقدامات تحریک آمیز ضد غربی،غرب و به خصوص امریکا را علیه دولت مصدق ترغیب کرده و در کودتای علیه مصدق با خود همراه کند.

دردولت گذشته،هنگامی که هنوز اروپا درمقابل زیاده خواهی های  امریکا  درمورد ایران به عنوان عنصری بازدارنده مقاومت  می کرد،عده ای به ظاهر انقلابی،به سفارت انگلستان حمله کرده و سفارت را علی رغم قوانین بین المللی اشغال کردند.در ظرف مدت کوتاهی ،اروپا در تحریم بی سابقه علیه ایران، گوی سبقت را از امریکا ربود وبا سیاست های ضدایرانی دولت امریکا همراه شد.

پس از آن حمله به سفارت عربستان و آتش زدن سفارت،کشورهای عربی منطقه را با امریکا  به طور کامل همراه کرد حلقه جهانی ومنطقه ای علیه ایران تنگ تر شد.

پس از اعلام خروج ترامپ از برجام به صورت یک طرفه،تندروها دراقدامی تاسف بار بدون توجه به منافع ملی و دقیقا درراستای منافع اسرائیل و تندروان امریکا ،پرچم این کشور را که نماد ملی یک کشورمحسوب می شود در مجلس به آتش کشیدند.

این اقدام اگر چه از سر عقده گشایی از دولت روحانی  ورای مردم بود ،اما بلافاصله توسط رسانه های وابسته به اسرائیل و نئوکان های امریکا درسطح وسیع بازتاب یافت ،تا به مردم امریکا که 58 درصد آنان مخالف خروج امریکا از برجام بودند،گفته شود که در رای ونظر خود مرتکب  اشتباه شده اند وبدین ترتیب بخش بیشتری از آنان را در اقدامات ضد ایرانی با خود همراه  کنند.

  مذاکرات هسته ای قبل از دولت روحانی وباوساطت پادشاه عمان ،بین ایران وامریکا آغاز شده بود و رهبر انقلاب با اتخاذ سیاست موسوم به نرمش قهرمانانه و معطوف به صلح تاریخی امام حسن بامعاویه،مجوز عملی وچارچوب نظری مذاکرات را صادر کردند و دولت روحانی تنها مجری این طرح بود.

تیم مذاکره کننده دولت،درحالی که ایران با سنگین ترین تحریم ها روبرو بود و سالها  مذاکره بر سر موضوع هسته ای به سرانجام نرسیده بود،طی دوسال مذاکره نفس گیر و با پشتکار و ایستادگی کم نظیر و با هماهنگی با تمامی ارکان نظام،برجام را به عنوان توافقی بین المللی به سرانجام رساند و تمامی قطع نامه های شورای امنیت را علیه ایران ملغی نمود.

دریک اتحاد کم سابقه ،اسرائیل و تندروهای امریکا وعربستان از یک طرف و تندروهای به ظاهر انقلابی درایران، این قرارداد را خفت بار نامیدند.

درحالی که ترامپ ونتانیاهو ، برجام را بد ترین توافق تاریخ نامیدند،تندورها درایران، برجام را ترکمانچای نام گذاری کرده و مذاکره کنندگان را که بارها مورد حمایت وتفقد رهبر انقلاب قرار گرفتند، به خیانت متهم کردند.

در شرایط فعلی،هراقدام تحریک آمیز نظیر آتش زدن پرچم امریکا،اگر با نفوذ دستگاه های جاسوسی امریکا واسرائیل نباشد،قطعا بازی کردن در میدانی است که مثلث امریکایی اسرائیلی و عربستانی  فراهم کرده اند.

اینان با داعیه انقلابی گری ، به تکمیل پازلی اقدام می کنند که خروجی آن نشان دادن تصویری نامناسب از ایران و ازدست رفتن منافع ملی کشور و اتحاد بخشیدن به دایره ضد ایرانی شکل گرفته در منطقه وجهان است.

کاری را که امریکا و اسرائیل از انجام کامل آن برنیامدند، تندروهای به ظاهر انقلابی به سهولت انجام می دهند.

 

نام شما:
پست الکترونیکی :
نظرات :
بیشتر...